Projektni plan za 2006. godinu

Da bi se ciljevi Udruge mogli što lakše i preciznije ostvariti Vijeæe je Udruge na nekoliko svojih prvih sjednica intenzivno radilo na brižnom i temeljitom planiranju aktivnosti za nadolazeæu 2006. godinu. Brojni prijedlozi koji su se kroz godine raðali iz neminovne potrebe našem Gradu stavljeni su na papir. Tako je nastao i ovaj plan koji sadrži tek mali djeliæ onoga što Udruga MZM ima u planu ostvariti u godinama koje dolaze.
Svim projektima pristupili smo sa velikim optimizmom kojeg oèekujemo i od svih onih kojima prezentiramo spomenutu dokumentaciju.

icon PROJEKTNI PLAN ZA 2006..pdf (539.24 KB)

Meðutim, istodobno smo svi itekako svjesni odgovornosti i obaveza koje iz same dokumentacije proizlaze. Naša je želja svaki od ovih izabranih projekata sa papira provesti u djelo, no znamo da je ponekad naš mladenaèki entuzijazam daleko od realne ostvarivosti. Projekti koje ova dokumentacija sadrži su puni raznolikih ideja, okrenuti su modernim trendovima kakvi se susreæu u suvremenim društvima diljem svijeta. Neki od projekata zahtijevaju više financijskih sredstava, neki više para ruku, neki opet zahtijevaju samo malo dobre volje. Iz našeg su gledišta svi izvedivi i izuzetno potrebni kako mladima tako i našem Gradu.
Prilikom prezentacije ove dokumentacije svjesni smo èinjenice da nismo sami u Gradu i ne želimo (niti možemo) ništa sadržanog u ovom dokumentu realizirati sami. Iz tog æemo razloga pokucati na mnoga vrata, možda biti dosadni, nerealni, neprimjereni, neoèekivani, ali se iskreno nadamo da æemo biti dobrodošli.  
Naš æe najveæi projekt u 2006. u svakom sluèaju biti opravdati povjerenje svih onih koji su u ideji Udruge prepoznali svoje mladenaèke snove, vjerovali i stali uz nas, te nam pomogli u prvim koracima. Njima veæ sada iskreno hvala na svemu!

You may also like...