MZM prisustvovao predstavljanju novog zakona o udrugama

Program JAKO i Grad Ivanec organizirali su predstavljanje Zakona o udrugama u četvrtak 16. listopada 2014. Gđa. Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Vladinog ureda za udruge predstavila je novosti od 14:00 do 16:00 sati u Gradskoj vijećnici u Ivancu.
gđa. Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda

Novim Zakonom o udrugama koji stupa na snagu 1. listopada 2014. jasnije se uređuje osnivanje, djelovanje, pravni položaj, imovina, odgovornost, financiranje, nadzor te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe kao i upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog predstavljanja je bio da se svim zainteresiranim udrugama s područja Varaždinske županije omogući razumijevanje novog Zakona o udrugama i novine koje donosi. Predstavljanju je prisustvovao velik broj sudionika među kojim i tri predstavnika naše udruge: Potpredsjednik David Miljančić, vijećnik Matej Hokman te Dario Žmegač.David i Matej, predstavnici MZM-a.

Saznalo se dosta novih stvari te nam slijedi priprema novog statuta kojeg treba uskladiti sa novim zakonom do listopada sljedeće godine.

You may also like...